top of page

Armands Andže. Ainava/Landscape


Rīgā apskatāma mākslas izstāde ēkas logā Grīziņkalnā. Tā ir vēl viena iespēja atklāt un aplūkot profesionālu mākslu pilsētvidē.
No 15.07.2022. – 30.09.2022. IRMA Collaborative projekta Logs Mākslai ietvaros piedāvā rīdziniekiem un pilsētas viesiem Latvijas mākslinieka Armanda Andžes instalāciju Ainava. Autora uzņemtās ainavu fotogrāfijas veidotas uz stikla “sauso plašu” tehnikā un kopā rada vienotu, paplašinātu ainavu, kurā horizonts kļūst par vienojošo elementu.
Pēc mākslinieka domām ainava sevī nes visu, kas tajā ir noticis. Ainavas pieredze ir atkarīga no konteksta, caur kādu mēs uz to skatāmies. Antropogēnās ietekmes dēļ, ainavai mūsdienās veidojas aizvien jauni uzslāņojumi, tādējādi tā kļūst absolūti subjektīva - citiem patīkama, citiem biedējoša. Cilvēka darbības rezultātā ainava tiek nepārtraukti pārveidota, un tās sākotnējo izskatu bieži vien var rekonstruēt tikai ar zinātnisku instrumentu palīdzību. Līdz ar atklājumiem zinātnē, ainavā un dabā kopumā ir iespējams ieraudzīt aizvien jaunus slāņus, kādu eksistence netik senā pagātnē nebija pat iedomājama.

From 15.07.2022. – 30.09.2022. IRMA Collaborative presents an installation Landscape created by young Latvian artist Armands Andže. Printed on the glass plates the silver gelatin photographic images of various landscapes taken by the author at different times are seemingly combined forming one extended landscape, where the horizon becomes a unifying element.
Armands has made the following statement, Landscape contains everything that has happened in it. Our perspective depends on the context in which we view the landscape. Due to current anthropogenic influences landscapes are being progressively altered, thus becomming subjective - pleasant or intimidating. As a result of this human activity, the landscape is constantly being transformed, and its original appearance can often be reconstructed only with the help of scientific tools.
To be seen from the street this is an opportunity to experience Armands Andže installation in the urban environment.

Pērnavas 60-13
Rīga LV1009
Latvija
E: irmacollaborative@gmail.com

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page