top of page

Inguna Audere. Amulets/Amulet

Māksla pilsētvidē. Ēkas logā Grīziņkalnā jauna ekspozīcija.

No 2022. gada 15. novembra līdz 30. decembrim biedrības IRMA Collaborative galerija LOGS MÃKSLAI ar prieku piedāvā mūsu režisores

Ingunas Auderes instalāciju Amulets.

Inguna Audere veido darbus jauktās tehnikās, akcentējot stiklu savienojumā ar citiem materiāliem. Viņas darbiem ir raksturīga tēlniecības un glezniecības mijiedarbe. Izjūtot smalko robežu starp reprezentāciju un abstrakciju, mākslinieces radošā darba process pats par sevi ir viens no atklājumiem, no kura tālāk attīstās poētiski, personīgi naratīvi un ikoniska simbolika. Viņas darbu radīšana attīstās liminalitātes stāvoklī - slieksnī, caur kuru vizualizējas stāsti un iemiesojas nozīme.


From November 15 to December 30, 2022. IRMA Collaborative’s LOGS MÃKSLAI (Window for Art) Gallery is pleased to present an installation Amulet created by our director, Inguna Audere.

Inguna Audere creates mixed media work with an emphasis on glass in combination with other materials characterized by an interplay between sculpture and painting. Walking a fine line between representation and abstraction Audere’s process is one of discovery from which evolves poetic personal narratives and iconic symbolism. The creation of her work develops in a state of liminality, a threshold through which her narratives emerge and meaning embodied.

Address: Pērnavas iela 60-13

Riga LV1009

Latvia45 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page