top of page

Kati Kerstna "Agreement" (Estonia) in Logs Makslai from 15.04.-30.06.2022.


Riga apskatama makslas darbu izstade ekas loga Grizinkalna. Aplukojot to no ielas, šis iniciativas ietvaros ir iespeja atklat un aplukot makslu pilsetvide.

No 15.04.2022. – 30.06.2022. IRMA Collaborative piedava ridziniekiem un pilsetas viesiem Igaunijas makslinieces Kati Kerstna instalaciju Ligums. Divas, viena pret otru satverienam paverstas no trausla stikla izgatavotas rokas, atspogulo pašreizejo emocionalo noskanojumu Ukrainas kara fona.

Kati instalaciju, ko iedvesmojis 2015. gada Parizes klimata noligums un 1919. gada Parizes miera ligums, uzsver noligumu nozimi starp valstim globala konteksta. Protams, pašreizejie notikumi norada uz šo globalo ligumu dzilo nozimi. Maksliniece norada: Ja esam pastiepuši roku, mums ir japasniedz roka ari ar savu sirdi, cienu un laipnibu. Nekadu citu variantu nevajadzetu pienemt vai vispar nevajadzetu pielaut. Es domaju, ka, ja mes rupejamies par pasauli, mes rupejamies par sevi, bet, ja mes rupejamies tikai par sevi, nekas mums nav svarigs.

Kati Kerstna ir IRMA Collaborative ikgadeja granta sanemeja, kas veicina eksperimentalas un inovativas pieejas laikmetigas stikla makslas veidošana Baltija.


An exhibition of art works can be seen in the window of the building in Grizinkalns in Riga. To be seen from the street this initiative is an opportunity to see art in the urban environment.

From 15.04.2022. – 30.06.2022. IRMA Collaborative presents an installation Agreement created by Estonian artist Kati Kerstna. Two hands made of fragile glass facing each other underline the current emotional mood in the context of the war in Ukraine.

Kati’s work inspired by the 2015 Paris Climate agreement and 1919 Paris Peace agreement underline the importance of all agreements between nations in a global context. Certainly, current events point to the profound significance of global agreements. The artist states: If we have extended our hand, we should reach out with our heart, respect, and kindness as well. No other option should be accepted, or possible, at all. I think that if we care about the world, we care about ourselves - but if we only care about ourselves, nothing really matters to us.

Kati Kerstna is recipient of IRMA Collaborative Annual Grant promoting experimental and innovative approaches to making contemporary art with glass in the Baltics.

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page