top of page

Jens Pfeifer Cloud Atlas II, 2023


From April 28 to September 29, 2023. IRMA Collaborative’s LOGS MÃKSLAI Gallery is pleased to present the artwork Cloud Atlas II, 2023 created by Jens Pfeifer - teacher and head of Large Glass department at the Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam, The Netherlands.

In his art, Pfeifer tries to emphasize the importance of a better, more balanced relationship between man and nature. Jens writes, “Man, as part of nature, is itself nature. When we destroy nature, we destroy ourselves.” In the work for LOGS MĀKSLAI (Window for Art) Jens Pfeifer uses depictions of the human as a scientific body, mixed with his own drawings and interpretations. The glass sheet collages that carry his black line images are broken fragments, shards of glass with sharp and cracked edges further adding to the content of his work.

Address: Pernavas street 60-13, Riga LV1009, Latvia


No 2023. gada 28. aprīļa līdz 29. septembrim. LOGS MÃKSLAI galerija ir gandarīta prezentēt mākslas darbu Mākoņu Atlass II, 2023 , ko radījis Jenss Pfeifers - profesors un Large Glass nodaļas vadītājs Gerrit Rietveld akadēmijā Amsterdamā, Nīderlandē

Savā mākslā Pfeifers cenšas uzsvērt, cik svarīgas ir labākas, līdzsvarotākas attiecības starp cilvēku un dabu. Jenss raksta: “Cilvēks kā daļa no dabas pats ir daba. Kad mēs iznīcinām dabu, mēs iznīcinām sevi. Darbā LOGS MĀKSLAI Jenss Pfeifers izmanto cilvēka kā zinātniska ķermeņa attēlojumu, kas sajaukts ar viņa paša zīmējumiem un interpretācijām. Stikla lokšņu kolāžas, kas satur viņa grafiskos melno līniju attēlus, ir stikla lauskas ar asām un nelīdzenām malām, kas vēl vairāk papildina viņa darba saturu.


Adrese: Pērnavas iela 60-13, Rīga LV1009, Latvija
88 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page